Máy Phát Điện Tàu Thủy

  1. Máy Phát Điện Tàu Thủy Cummins 40-800kW
  2. Máy Phát Điện Tàu Thủy Cummins 40-800kW
   Máy phát điện tàu thủy Cummins 40-800kW sử dụng dòng động cơ diesel tàu thủy Cummins (Sino-USA) 4/6B, 6CT, N/KT (Chứng chỉ CCS); Máy được trang bị một số máy phát điện kích thích không chổi than của các hãng nổi tiếng (Marathon, Stamford, v.v.);
  1. Máy Phát Điện Tàu Thủy SDEC 50-200kW
  2. Máy Phát Điện Tàu Thủy SDEC 50-200kW
   Máy phát điện tàu thủy SDEC 50-200kW sử dụng động cơ diesel hàng hải dòng SDEC 135, G128 (Chứng chỉ CCS); Được trang bị một vài máy phát điện không chổi than của các hãng nổi tiếng (Marathon, Stamford, v.v.);